Новини кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну

.


05/28 12:23 PM



16 червня 2010 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук БАБКИ Віталія Миколайовича

conference

Show in Headlines View?

Yes

Show in News View?

Yes

Velo News?

No

.

16 червня 2010 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук БАБКИ Віталія Миколайовича.

Захист дисертації БАБКИ Віталія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 16 червня 2010р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, КНУБА, ауд. 466.

Тема: КОНСТРУЮВАННЯ ЛІНІЙ ТА ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕМІЩЕННЯМ ВІДРІЗКА ЗА ЗАДАНИМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ УМОВАМИ РУХУ.

Роботу виконано в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Науковий керівник: – доктор технічних наук, професор Обухова Віолетта Сергіївна, доктор технічних наук, професор Пилипака Сергій Федорович, завідувач кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Корчинський Володимир Михайлович, завідувач кафедри електронних засобів телекомунікацій, Дніпропетровський національний університет (м. Дніпропетровськ);
кандидат технічних наук, доцент Сименко Олена Василівна, доцент кафедри інженерної механіки, Красноармійський індустріальний інститут Донецького національного технічного університету
(м. Красноармійськ ).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 31, КНУБА.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись на нашому сайті:
Avtoreferat_Babka.pdf

[ Інші новини ] [ Головна ]