Новини кафедри нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну

.


05/28 12:07 PM16 червня 2010 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ПИЛИПАКИ Тараса Сергійовича

conference

Show in Headlines View?

Yes

Show in News View?

Yes

Velo News?

No

.

16 червня 2010 р. відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук ПИЛИПАКИ Тараса Сергійовича.

Захист дисертації ПИЛИПАКИ Тараса Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 16 червня 2010р. на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.056.06 у Київському національному університеті будівництва і архітектури за адресою: 03680, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, КНУБА, ауд. 466.

Тема: НАТУРАЛЬНІ РІВНЯННЯ КРИВИХ У ЗАДАЧАХ ЗГИНАННЯ ЛИСТОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Роботу виконано в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Науковий керівник: – доктор технічних наук, доцент Несвідомін Віктор Миколайович, доцент кафедри нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ).

Офіційні опоненти:
доктор технічних наук, професор Корчинський Володимир Михайлович, завідувач кафедри електронних засобів телекомунікацій, Дніпропетровський національний університет (м. Дніпропетровськ);
кандидат технічних наук Дзюба Валерій Вікторович, менеджер у сфері надання інформації, Товариство з обмеженою відповідальністю «Века Україна» (м. Київ).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету будівництва і архітектури за адресою: 03680, м.Київ, Повітрофлотський проспект, 31, КНУБА.

З авторефератом дисертації можна ознайомитись на нашому сайті:
Avtoreferat_Pylypaka.pdf

[ Інші новини ] [ Головна ]