кафедра нарисної геометрії, комп'ютерної графіки та дизайну

Кафедра нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну заснована в 1938 році при Київському сільськогосподарському інституті як кафедра нарисної геометрії та машинобудівного креслення.
Першим завідувачем був доцент Й.В. Пітюх. З моменту заснування кафедра знаходилася в складі факультету електрифікації сільського господарства, з 1986 року - в складі факультету механізації сільського господарства, а з 2001 року - в складі факультету сільськогосподарського машинобудування.
В 1950 році на посаду завідувача кафедри було обрано доцента С.В.Розова (з 1961 року професор), який перебував на цій посаді до 1980 року. У наступні роки кафедру очолювали доцент В.С.Обухова (1980-1991 р.р.), доцент І.І.Коваленко (1991-1994 р.р.), професор В.С.Обухова (1994-1999 р.р.). З 1999 р., після закінчення докторантури на посаду в.о. завідувача було призначено доцента С.Ф.Пилипаку (з 2000 р. обраний на посаду завідувача за конкурсом).
Визначним для становлення і розвитку кафедри був 30-річний період завідування професора С.В.Розова, який приділяв велику увагу по створенню навчальної та методичної літератури. Він підготував і видав книги: "Преподавание черчения в техникуме", "Курс технического черчения" (для ВУЗів), "Техническое черчение" (19 видань 6 мовами), "Сборник заданий по черчению" (в 5 виданнях), "Руководство к преподаванию черчения", "Занимательные задачи по практическому черчению".
Сьогодні на кафедрі 7 чоловік професорсько-викладацького складу - 2 професори, 2 доценти, 1 старший викладач та 2 аспіранти. Навчально-допоміжний персонал нараховує 3 особи.
Співробітниками кафедри розроблені і застосовуються сучасні методи комп’ютерних технологій в навчальному процесі, створено блок навчальних посібників, як основу саморегулюючої навчальної системи. У 1999-2000 р.р. розроблені і видані типові програми з дисциплін "Нарисна геометрія та креслення" (для спеціальності 7.091902 - "Механізація сільського господарства"), "Нарисна геометрія та креслення" (для спеціальності 7.091901 - "Енергетика сільськогосподарського виробництва"), "Нарисна геометрія, інженерна графіка" (для спеціальності 7.130401 - "Лісове та садово-паркове господарство"), "Інженерна графіка" (для спеціальності 7.130201 - "Зооінженерія" (спеціалізація "Технологія переробки продуктів тваринництва")). Авторами програм є як викладачі кафедри (проф. Обухова В.С., проф. Пилипака С.Ф., доц. Василів П.А.), так і спеціалісти із інших ВУЗів (проф. Найдиш В.М. - Таврійська державна агротехнічна академія, доц. Гонцій О.Б. - Харківський державний аграрний університет, проф. Середа Л.П., проф. Берник П.С., доц. Джеджула О.М. - Вінницький державний сільськогосподарський інститут). Для всіх вищеперерахованих дисциплін створені навчальні комплекси.
З 1998 р. для студентів спеціальності "Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва" читаються нові курси "Інформатика та комп’ютерна техніка" і "Комп’ютерна графіка", велика заслуга у підготовці яких належить доценту Несвідоміну В.М. Кафедра має комп’ютерний клас, сучасні лабораторії та устаткування, методичне забезпечення навчального процесу. Велика увага приділяється переведенню лекцій і інших методичних матеріалів на електронні носії. Розроблено курс лекцій із нарисної геометрії в електронному варіанті, робочий зошит, збірник завдань, інші текстові і графічні матеріали. На кафедрі активно використовується комп’ютерна техніка як в навчальному процесі, так і в наукових дослідженнях. Застосування сучасних електронних технологій в педагогічній і науковій практиці кафедри поставило на порядок денний питання про перейменування кафедри, що і було зроблено наказом №8 ректора від 12.04.2001 р.
Сформувався і активно розвивається науковий напрямок "Геометричне моделювання технічних форм та автоматизація їх проектування". За цим напрямком співробітниками кафедри видано 2 монографії, більше 300 наукових статей, отримано 21 авторське свідоцтво на винаходи. Визнанням наукової школи, яка створена на кафедрі зусиллями академіка АН ВШУ проф. Обухової В.С. є те, що університет був одним із спів організаторів серед п’яти провідних вузів Києва 10-ої Всесвітньої конференції геометрів і графіків, яка відбулася в Києві 28.07- 2.08.2002 р. вперше на теренах колишнього Радянського Союзу. Серед 212 учасників конференції із 28 країн світу були представники кафедри – професори Обухова В.С. і Пилипака С.Ф. – члени оргкомітету, доц. Несвідомін В.М. – доповідач, асист. Дзюба В.В.
На кафедрі відкрито магістратуру, аспірантуру та докторантуру. Під науковим керівництвом та за консультуванням проф.. Обухової В.С. було підготовлено і захищено 1 докторську та 9 кандидатських дисертацій. За багаторічну сумлінну працю (на кафедрі з 1955 р.) проф. Обухова В.С. відзначена урядовими нагородами. Американський біографічний інститут помістив біографію проф. Обухової В.С. в 7 – му томі міжнародного видання „Хто є хто серед жінок в професійній діяльності і бізнесі (2000)”. Цим же інститутом проф. Обухова В.С. була висунута для відзначення іменною почесною золотою медаллю 2000 р.
В різні роки кафедра вела роботу за договорами з ВО "Одесагрунтомаш", ВО "Завод ім. Малишева", Білоцерківським заводом сільгоспмашинобудування. Підтримуються зв’язки із регіональними закладами освіти НАУ. Кафедра надає методичну допомогу Бережанському і Ніжинському агротехнічним інститутам та Немішаївському коледжу.

[Головна]